උතුර දකුණ යා කරපු රැජිණ

1968 පෙබරවාරි 26 ශ්‍රී ලාංකීය දුම්රිය සේවයට තවත් නොමැකෙන සටහන් අතරට එක්වන දිනයක් වනවා, ඒ රජරට වැසියන්ට අගනුවර බලා එන්නට අලුත් දුම්රියක් දුම්රිය සේවයට එකතුවීමයි. කොළඹ කොටුවේ සිට අනුරාධපුරය දක්වා දුම්රිය අංක 4047/4048 ලෙස ගමන් ඇරඹි මෙම දුම්රිය පසුව 1970 වසරේදී පමන වව්නියාව දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබුවා. දකුණේ නෑයන්ට උතුරටත්, උතුරේ නෑයන්ට දකුණටත් යාමට සහ ඒමට 1990 වසරේදී පමණ මාතර සිට වව්නියාව දක්වා යමින් මෙරට එක් දිනක් තුල වැඩිම දුරක් ගමන් කරනා දුම්රිය බවට “රජරට රැජින” පත්වෙනවා.

දෙමටගොඩ ධාවනාගාරයේ දුම්රිය එංජින් හා රුමේනියානු මැදිරි සහිතව මුල් කාලීනව ගමන් ඇරඹි “රජරට රැජින” දුම්රිය මේ වන විට මරදාන ඩීසල් විදුලි ධාවනාගාරයට අයත් දුම්රිය එංජිමක් හා මැදිරි 11කින් සමන්විතව ධාවනයට යොදවා ⁣තිබෙනව.මේ වන විට දුම්රිය අංක 8085 ලෙස පෙ.ව 9.40 (09.40)ට මාතර සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ගමන් කරන දුම්රිය කබුරුගමුව, වැලිගම, අහංගම, කොග්ගල, තල්පෙ, ගාල්ල, හික්කඩුව, අම්බලන්ගොඩ, අලුත්ගම, දකුණු කලුතර, පානදුර, ගල්කිස්ස යන දුම්රිය ස්ථානයන් වල නවත්වනු ලබන අතර එය ප.ව 1.15 (13.15) වන විට කොළඹ කොටුවට පැමිණීමට නියමිතයි.

නැවත දුම්රිය අංක 4085 ලෙස ප.ව 1.45 (13.45)ට ගමන් අරඹන දුම්රිය රාගම, ගම්පහ, වේයන්ගොඩ, මීරිගම, අලව්ව, පොල්ගහවෙල යන දුම්රිය ස්ථානය වල නවත්වන අතර පොල්ගහවෙල සිට වව්නියාව දක්වා සෑම දුම්රිය ස්ථානයක නවත්වනු ලබනවා. දුම්රිය අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානයට ප.ව 6.46 (18.46) වන වට ලගාවිය යුතු අතර, වව්නියාව දුම්රිය ස්ථානයට ලගාවිය යුතු වේලාව වනුයේ රාත්‍රී 8.17 (20.17)යි.එසේම දුම්රිය අංක 4086 ලෙස පෙ.ව 3.35 (03.35)ට වව්නියාවෙන් ගමන් අරඹන දුම්රිය අනුරාධපුර දක්වාද නැවත පෙ.ව 5.00 (05.00)ට ගමන් අරඹන එම දුම්රිය අනුරාධපුරයේ සිට පොල්ගහවෙල දක්වා සෑම දුම්රිය ස්ථානයකම නවත්වනු ලබනවා,

පොල්ගහවෙල සිට අලව්ව, මීරිගම, වේයන්ගොඩ, ගම්පහ, රාගම, මරදාන නවත්වන දුම්රිය පෙ.ව 10.20 (10.20) පමන වනවිට කොළඹ කොටුවට ලගාවීමට නියමිතයි. නැවත පෙ.ව 10.30ට කොළඹ කොටුවේ සිට මාතර දක්වා දුම්රිය අංක 8086 ලෙස ගමන් අරඹන දුම්රිය ගල්කිස්ස, පානදුර, දකුණු කලුතර, අලුත්ගම, අම්බලන්ගොඩ, හික්කඩුව, ගාල්ල, තල්පෙ, කොග්ගල, අහංගම, වැලිගම, කබුරුගමුව යන දුම්රිය ස්ථාන වල නවත්වනු ලබන අතර ප.ව 1.47 (13.47)ට මාතර ලගාවිය යුතු වේ. ඒ අනුව දිනපතා දුම්රියන් දෙකක් “රජරට රැජින” ලෙස ධාවනය කරවීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

වසර 52කට වැඩි කාලයක් දුම්රිය ධාවනය තුල රටටත් ජනතාවටත් සැමදා හිතකර සේවයක් සැලැස්වූ “රජරට රැජින” තවත් බොහෝ කලක් දුම්රිය සේවයේ රැදෙන්නට, සේවය සලසන්නට වාසනාව ලැබේවා යැයි අපි මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කරමු…

සටහන හා ඡායාරූප : Railway Journalist Sri Lank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *