වසරේ ඔස්ට්‍රේලියානුවා ලෙස නම් කළ ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයා

ඔස්ට්‍රේලියාවේ කුවීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ “2021 වසරේ ඔස්ට්‍රේලියානුවා” ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් වෛද්‍යවරයෙක් ව නම් කර තිබේ.ඔහු “Doctors with Disabilities – Australia”

Read more