ෆිල්ටරේ තියෙන මාස්ක් කියලා විකුණන KN95 මාස්ක් එකේ ඇත්තටම ෆිල්ටරයක් තියෙනවද?

වෙන කිසිමදාකටත් වඩා මුඛ ආවරණ මේ වෙනකොට හැමෝම පාවිච්චි කරන දෙයක් වෙලා..කොරෝනා නොඑන්න මුහුණු ආවරණ පාවිච්චි වුනේ රෝහල් කටයුතු,සනීපාරක්ශක සේවකයන්

Read more

Face Mask බැහැර කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් උපදෙස් මාලාවක්

කොවිඩ් -19 හේතුවෙන් හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල නිවාසවල හා පොදුවේ පුද්ගලයින් විසින් භාවිත කරන ෆෙස් මාක්ස් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට අදාළව

Read more