සුද්දවත් පුදුම කරවපු ආරුක්කු නවයේ පාළම

කෝච්චියෙන් කොළඹ ඉදල බදුල්ලෙ යද්දි උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ එදා මෙදා තුර දක්නට ලැබෙන විශිෂ්ඨතම නිර්මාණයන් දක්නට ලැබෙන්නේ ඇල්ල සහ දෙමෝදර

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ පලමු දුම්රිය අනතුර

ජෝර්ජ් ස්ටීවන්සන් නිපදවූ දුම්රිය ලොව ප්‍රථම වරට ධාවනය කරවන ලද්දේ 1829 වසරේදීය. වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියාත්මකවූ එම ‘රොකට්’ නම් වූ දුම්රිය

Read more